Vår bistand

Vår rådgivning

Vår utfordring er å medvirke til ny giv for din virksomhets ulike områder, særlig ved hjelp av internett.

Utfordringen er videre å gjøre den enorme informasjonsmengden og mulighetene på internett raskere og lettere tilgjengelige for våre kunder i næringslivet.

Vi analyserer kontinuerlig hvordan internett best kan utnyttes for profilering, markedsføring, salg og kundestøtte. Våre erfaringer kan komme din bedrift eller organisasjon til nytte.

Vi kan

Vår budskapsutforming

Vi bistår deg gjerne med å utforme din profilering - utforming av det budskapet som skal gi din bedrift anseelse i form av hvordan din bedrift ønsker at folk, kunder, leverandører, andre forretningsforbindelser og konkurrenter skal forbinde ditt selskap med eller huske din bedrift for. Dette vil også danne grunnlag for at disse neste omgang tilgodese din bedrift gjennom å kjøpe varer eller tjenester, gi kreditter og akseptable leveringsbetingelser, søke arbeid hos, inngå samarbeid med, bli fast ved, eller på annen måte se positivt på og eventuelt slutte opp om bedriftens virksomhet og behov i forhold til videre drift og utvikling.

Vi tilbyr gjerne ikke det fulle spekteret av tjenester som et "normalt" reklamebyrå tilbyr. Vi kan imidlertid gi fagkritikk for reklamebudskap, og vi har også erfaring med å utforme reklamebudskap og presentasjoner, spesielt på internett, men også for andre formål som reklamebrosjyrer og produktpresentasjoner.

I motsetning til enkelte reklamebyråer som i mange tilfeller søker å utforme salgsbudskap basert på slagord og bilder som har lite direkte med produktet å gjøre, så vil vi i størst mulig utstrekning se etter hvordan vi kan gi potensielle kjøpere best mulig kvalitativ kjøpsinformasjon. Samtidig legges presentasjonen opp etter grunnformelen for utforming av reklame, for å gjøre salgsbudskapet logisk og attraktivt for brukerne. I mange tilfeller har vi gitt kundene innspill på hva slags informasjon vi har savnet for å kunne gi presentasjonen en helhetlig og logisk utforming som effektfull reklame.

Vår design

Design kan bestå av ulike bestanddeler:

Vår fagkompetanse er nok tyngst på den programmeringsrelaterte delen, som strukturelt sett også vil innbefatte en del informasjonsdesign. Vi har erfaring med og har fått positive tilbakemeldinger for vår grafiske utforming av ulike slag.

Vår systemutvikling

Vi tilbyr også bistand til utvikling av dine egne datasystemer. Dine eksisterende programmer trenger kanskje vedlikehold eller videreutvikling, eller kanskje er det helt nye systemer du vil ha utviklet? Vi bistår med det meste, fra å vurdere hvilke plattformer og hva slags og hvor mye maskinvare som er egnet for prosjektet, via å analysere og gi råd om data- og programstruktur, til å utføre selve programmeringen.

Mye av dette arbeidet er språkuavhengig, men når det kommer til selve programmeringen, har vi vår tyngste kompetanse på Perl, som vi da også i hovedsak bruker i våre egne systemer.

Våre løsninger