Lars Otto Grundt: Stor norsk-fransk ordbok

STOR NORSK-FRANSK ORDBOK har oppslagsord både på bokmål og på nynorsk med bokmålsformen som hovedform. Ordforrådet, som er basert på Bokmålsordboka og Nynorskordboka, dekker det sentrale ordforrådet i begge målformer. I tillegg er tekniske og vitenskapelige fagord tatt med.

I en stadig mer globalisert verden øker antallet kontakter og avtaler med partnere i ulike deler av verden. Mange land er fransktalende, og Frankrike er et viktig marked for en voksende norsk sjømatnæring. Utviklingen gjør det stadig viktigere å finne fram til presise oversettelser også til fransk.

For mange er Grundts ordbok den beste, bl.a. på grunn av sine gode og treffende eksempler. For norsk-fransk er den standardverket. Hvis kvalitet er viktigst: Spør etter den hos din bokhandler og kjøp den!

Salg

Du All Verden tilbyr bokhandlere Lars Otto Grundts Stor norsk-fransk ordbok, ISBN 82-00-21977-1. Etter at avtalen mellom Micheline Grundt og Kunnskapsforlaget løp ut den 31. desember 2001, overtok hun restopplaget. Du All Verden omsetter disse bøkene i første rekke til bokhandlere.

Om forfatterne

Professor Lars Otto Grundt (1918-1992) ble født i Trondheim. Han tok eksamen ved den franske høyskole for middelalderforskning i 1945 og ble uteksaminert Cand. philol. i Bergen i 1951. Han var programsekretær ved den franske statskringkasting i 1945-46, informasjonsbibliotekar i 1947-48 ved FN i New York, universitetsbibliotekar, deretter universitetslektor i fransk ved Universitetet i Bergen fra 1949 til 1970. Han skrev avhandlingen Etudes sur l'adjectif invarié en français. I 1971 ble han utnevnt til professor i fransk filologi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han var professor i fransk språk ved Universitetet i Bergen fra 1974.

Ved siden av studiene i middelalderspråk og jura, var han opptatt med leksikografi, og dette arbeidet resulterte i utgivelsen av Stor norsk - fransk ordbok. Boken ble første gang publisert av Universitetsforlaget i 1991, noen måneder før professor Grundts død i 1992. Han hadde da viet tolv år av sitt liv som hovedredaktør av ordboken. Foreløpig siste utgave kom i 1994.

Lars Otto Grundt ble hedret for sitt arbeid med ordboken med den franske ordenen les palmes académiques.

Cand. philol. Micheline De Baecker Grundt (1922-2002) ble født i Saint-Malo i Frankrike og giftet seg i 1944 med Lars Otto Grundt. Hun underviste i fransk fonetikk og konversasjon ved Universitetet i Bergen

Etter sin manns død tok Micheline det fulle redaksjonsansvar for Stor norsk-fransk ordbok og utførte kontrollarbeidet samt oppdateringene selv ved hjelp av redigeringsverktøy utviklet av Du All Verden AS. Hun arbeidet like til sin død lidenskapelig og utrettelig med tredje utgave av ordboken.