Om oss

Vår bakgrunn

Du All Verden har omfattende IT-teknisk og samfunnsvitenskapelig utdanning, bakgrunn og praksis fra programmering, grafisk databehandling og visualisering, i store og små virksomheter, både private, i universitet og forskning og i offentlig administrasjon.

Hvorfor velge oss?

Noen finner vårt brede kunnskapsnivå attraktivt ved at vi er i stand til å bidra på mange fagfelter. Vi har eksempelvis høstet mange godord for vårt engasjement for nyskapning. Andre har satt pris på våre innspill på møter i Bergen Næringsråd, i styreakademiet eller andre fora. Kanskje vil du også kunne ha interesse i at vi bruker våre analytiske evner og vår skaperkraft for å bistå deg.

Vårt fokus er å finne fram til løsninger som gir best mulig nytteverdi for deg og dine kunder. Vi kan hjelpe deg til en profilering som både du og dine kunder vil være tjent med.